fuvarozás
Bejelentkezés az oldalra
Legújabb szabad áruk
#1206 - szabad áru Honnan: Debrecen(HU)
Hová: Bors(RO)
2017-08-30 - 2023-08-30
Bővebben »
Legújabb szabad autók

Vezetési- és pihenőidő szabályai


 
A napi vezetési idő nem haladhatja meg a 9 órát, azonban hetente két alkalommal meghosszabbítható 10 órára. Egy héten 6 napi vezetési időszak lehet.
A heti vezetési idő nem haladhatja meg az 56 órát, a kétheti vezetési idő a 90 órát.
Négy és fél óra vezetési időszak eltelte után legalább 45 perces szünetet kell tartani, de ez felosztható 15 perces és azt követő 30 perces szünetre.
 
A rendszeres napi pihenőidőnek legalább 11 órának kell lennie, amely heti három alkalommal 9 órára csökkenthető. A rendszeres napi pihenőidő felosztható egy 3 órás és egy azt követő 9 órás pihenő időre.
Több fős személyzet esetén a járművezetőnek 30 órán belül legalább 9 órás napi pihenőidőt kell tartania.
A rendszeres heti pihenőidő 45 óra, amely kéthetente egyszer 24 órára csökkenthető, amit azonban három héten belül kompenzálni kell. A nemzetközi különjárati személyszállítást végző autóbusz vezetője a heti pihenőidőt 12x24 órás időszakkal elhalaszthatja, de ezt követően két rendes vagy egy rendes és egy csökkentett heti pihenőidőt kell tartani, és a csökkentést három héten belül kompenzálni kell.
A vezetési és pihenőidők rögzítésére menetíró berendezés (tachográf) szolgál. Menetíró berendezést kell beszerelni és használni
- a közúti áruszállításra alkalmazott járműbe, ha a jármű megengedett legnagyobb össztömege – pótkocsival vagy félpótkocsival együtt – meghaladja a 3.5 tonnát,
- a közúti személyszállításra alkalmazott járműbe, ha a szállítható személyek száma – a járművezetővel együtt – 9-nél több. Kivételt képeznek az 561/2006/EK rendelet 3. cikkében és – kizárólag belföldön – a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet 92. § (3) bekezdésében felsorolt járművek. Nem kell tachográf többek között
- a kizárólag nem közúton közlekedő járműbe,
- a nem közúti áruszállításra alkalmazott, speciális felépítményű járműbe (pl. darus gépkocsi),
- a legfeljebb 7,5 tonna megengedett legnagyobb össztömegű, saját számlás áruszállításra használt járműbe, járműszerelvénybe,
- a 17-nél nem több személy szállítására alkalmas, belföldön, saját számlás utas szállítást végző autóbuszba.
Tachográf köteles tevékenység végzése során a tachográfot a vonatkozó előírásoknak megfelelően kell használni. A járművezető csak a saját járművezetői kártyáját használhatja.
A tachográf mentes tevékenység végzése során a beépített tachográf használata nem kötelező, az analóg tachográfba nem kell adatrögzítő lapot, a digitális tachográfba gépjárművezetői kártyát helyezni, a digitális tachográfot ki kell kapcsolni.
 
Forrás:  Nemzeti Közlekedési Hatóság
Aktuális árfolyamok
Hirdetés