fuvarozás
Bejelentkezés az oldalra
Legújabb szabad áruk
#1206 - szabad áru Honnan: Debrecen(HU)
Hová: Bors(RO)
2017-08-30 - 2023-08-30
Bővebben »
Legújabb szabad autók

2011. január. 1-től emelkedtek az autópályadíjak!


A díj mértéke a gépjármű kategóriájától függ. A díjkategóriák a következők: 

  • D1 díjkategória: a motorkerékpár, valamint a legfeljebb 3,5 tonna megengedett legnagyobb össztömegű gépjármű és mindezek bármilyen vontatmánnyal is,
  • D2 díjkategória: a 3,5 tonnát meghaladó, legfeljebb 7,5 tonna megengedett legnagyobb össztömegű gépjármű, valamint gépjármű és vontatmány együttese (járműszerelvény),
  • D3 díjkategória: a 7,5 tonnát meghaladó, legfeljebb 12,0 tonna megengedett legnagyobb össztömegű gépjármű, valamint gépjármű és vontatmány együttese (járműszerelvény), 
  • D4 díjkategória: a Dl, D2 vagy D3 díjkategóriába nem sorolható valamennyi gépjármű.
 

A motorkerékpár úthasználatért fizetendő 4 napos jogosultság díja a D1 kategória 4 napos jogosultság díjának 50%-a.

 

A 7,5 tonnát meghaladó össztömegű autóbuszt bármilyen vontatmánnyal az össztömegének megfelelő díjkategóriánál eggyel alacsonyabb díjkategóriába kell besorolni.

 

A gépjármű és a vontatmány megengedett legnagyobb össztömegének értékét a forgalmi engedélyben szereplő hatósági bejegyzés alapján kell meghatározni.

 

Fontos megjegyezni, hogy az e-matrica egvásárlása nem keletkeztet a vásárlást megelőző időpontra vonatkozó – visszamenőleges – úthasználati jogosultságot.

 

A jogosultságok - áfát is tartalmazó - árai a következők:

 

 

 Kategória 1 napos
4 napos 
Heti*
Havi
Éves 
 D1 - 1650 Ft 2750 Ft 4500 Ft 40 000 Ft
 D2 3000 Ft - 7750 Ft 13 000Ft 115 000 Ft
 D3 3000 Ft - 11 750 Ft 19 000 Ft 172 000 Ft 
 D4 3000 Ft - 14 750 Ft 24 000 Ft 215 000 Ft

 

* A heti matrica 10 napig érvényes

 

FONTOS! A díjköteles autópályákra és egyéb útszakaszokra csak érvényes matricával szabad felhajtani!

 


 

Az úthasználati díj megfizetésének ellenőrzését - a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 33/B. §-ának (8) bekezdése alapján - a Nemzeti Közlekedési Hatóság (NKH) végzi.

 

Megállításos ellenőrzés esetén a gépjármű vezetője köteles megállni, és a díjkategória ellenőrzése céljából a gépjármű (és a vontatmány) forgalmi engedélyét az ellenőrzést végző (hatósági) személynek átadni.

 

Az úthasználati díj megfizetésének ellenőrzését az NKH a díjköteles útszakaszon belül bárhol végezheti, ideértve a díjköteles úthoz közvetlenül kapcsolódó pihenőket, továbbá a csak a díjköteles szakaszokról elérhető, illetve a csak a díjköteles szakaszokra fel- és levezető csomóponti ágakat is.

 

A díjfizetésre kötelezett útszakaszokon lévő értékesítési helyek nem az aktuális utazáshoz szükséges úthasználati díj megfizetésének célját szolgálják, hanem a későbbi utazásokhoz szükséges vásárlást teszik kényelmesebbé.  Éppen ezért a díjköteles szakaszok mentén található értékesítő helyeken az úthasználati díj megfizetésének mobil csoportok általi ellenőrzésére ugyanúgy sor kerülhet, mint máshol. Az úthasználati díj megfizetési szándékának jelzése ekkor nem jelenthet felmentést a pótdíjfizetési kötelezettség alól.

 

Ha díjköteles útszakaszon érvényes úthasználati jogosultság nélkül közlekedik, akkor az jogosulatlan úthasználatnak minősül.

 

Az úthasználati jogosultság érvénytelen:

 - ha alacsonyabb díjkategóriára szól, mint amilyenre az ellenőrzésbe vont gépjárműhöz/-szerelvényhez aktuálisan szükség lenne;

 - ha az ellenőrző szelvényen vagy a nyugtázó értesítésen szereplő rendszám nem egyezik a jármű tényleges rendszámával;

 - ha a matrica érvényességi ideje lejárt, vagy még nem kezdődött meg.

 

Az úthasználat jogszerűségét az ellenőrző szelvény igazolja. Az úthasználati díj elektronikus megfizetése esetén a nyugtázó értesítés szolgál igazolásként.

 

A pótdíj mértéke

 

 

 D1 kategória

D2 kategória

D3 kategória

D4 kategória

Fizetési határidő

 13 750 Ft 

 38 750  Ft  

 58 750 Ft

 73 750 Ft

15 napon belül

 68 750 Ft

193 750 Ft

293 750 Ft

 368 750 Ft

15 napon túl

 

Ha a gépjármű a helyszíni ellenőrzéskor nem rendelkezik érvényes úthasználati jogosultsággal, illetve az elektronikus díjfizetési szolgáltatás igénybevétele esetén érvényes, a szolgáltató által küldött nyugtázó értesítéssel, abban az esetben a gépjárművezető köteles pótdíjat fizetni az ellenőrzés alá vont gépjármű díjkategóriájának megfelelően. A pótdíjat a helyszínen bankártya segítségével, továbbá bármelyik ügyfélszolgálati irodában, vagy postai készpénz-átutalási megbízással, illetve banki úton lehet megfizetni (az utóbbi lehetőségekkel kapcsolatos részletes tudnivalókat a Pótdíjjegyzőkönyvhöz csatolt tájékoztató is tartalmazza). A rendszám alapján végzett elektronikus ellenőrzés esetén a pótdíjat a kézbesített fizetési felszólítás kézhezvételét követően bármelyik ügyfélszolgálati irodában, vagy postai készpénz-átutalási megbízással, illetve banki úton lehet megfizetni (az ezekkel a lehetőségekkel kapcsolatos részletes tudnivalókat a fizetésre felszólító levél és a hozzá csatolt tájékoztató, illetve az oldal alján található linken keresztül elérhető dokumentum tartalmazza). A fizetési határidőt helyszíni ellenőrzés esetén az ellenőrzés napjától, elektronikus ellenőrzéskor pedig a pótdíjfizetésre felszólító levél kézhezvételétől kezdődően kell számítani.

 

A pótdíj utólagos megfizetésére a gépjármű hatósági nyilvántartás szerinti tulajdonosa (üzembentartója) köteles.

 

36/2007. GKM rendelet az autópályák, autóutak és főutak használatának díjáról>>

 

37/2007. GKM rendelet a díjfizetés ellenében használható autópályákról, autóutakról és főutakról>>

 

 

Forrás: Állami Autópálya Kezelő Zrt.

Aktuális árfolyamok
Hirdetés