fuvarozás
Bejelentkezés az oldalra
Legújabb szabad áruk
#1206 - szabad áru Honnan: Debrecen(HU)
Hová: Bors(RO)
2017-08-30 - 2023-08-30
Bővebben »
Legújabb szabad autók

Logisztika


A logisztika feladata: Az alapanyag beszerzésétől a végső fogyasztásig terjedően az anyagáramlásban előforduló összes szállítási raktározási, tárolási tevékenység szervezése, ellenőrzése.

Célja: Hogy az anyagáramlásban a lehető legmagasabb vevői elégedettséget érjük el a legkisebb ráfordítással (költséggel), a megfelelő időben.

A logisztika minden olyan tevékenységet tartalmaz, amellyel egy hálózatba mozgásokat és tárolásokat alakítanak ki, irányítanak és szabályoznak. Az anyagáramlási és információáramlási térben is időben minél eredményesebben kell, hogy összekapcsolódjon.

 

A logisztika fő feladata:

- a megfelelő árut

- a megfelelő mennyiségben

- a megfelelő állapotban

- a megfelelő helyre

- a megfelelő időben juttassa el

A logisztika nyersanyagok félkész termékek és kész termékek illetve az ezekkel összefüggő információk az elszállítási pontról a fogadási pontra történő hatékony, a költségek szempontjából kedvező, a vevői elégedettség eredményes végrehajtási és ellenőrzési folyamata.

Logisztika elmélete:

Áruismeret

Raktározás

Áruszállítás

A logisztika feladata során a komplexitásra törekszik.

Áruismeret: Az áru rendszerezésben való eligazodása, mert szakszerűen és célszerűen kell kezelni, tárolni és szállítani. Elsődleges feladata az áru tulajdonságainak szem előtt tartása.

Raktározás: A szükséges árukat tárolni, mozgatni illetve beilleszteni kell a vállalat különböző folyamataiba. Minden fajta mozgatásról bizonylatot kell kiállítani

Áruszállítás: Megszervezi a megfelelő áru be és kiszállítását. A fuvarozási és a közlekedés földrajzi adottságok ismeretében. Tudni kell értelmeznie az adatokat, szállítási módokhoz kiállítani az okmányokat. A logisztikai gyakorlat a logisztikai folyamatokról bizonylatokat állítunk ki, árkalkulációt végzünk, piackutatást, piacelemzést, útvonalelemzés, szállítói versenyeztetést.

Logisztika: görög eredetű szó, logo - gondolkodni, logos – ételem. Logisztikos= logikusan gondolkodni

A logisztika, mint tudományág különböző gazdasági területek törvényszerűségét és eredményeit használja fel a feladat elvégzése során, eredményei elérése érdekében hatékonyan rugalmasan komplexen és maximálisan használja fel ezeket az ismereteket, Szorosan kapcsolódik a műszaki és természeti tényezők számos ágával. (közgazdaságtan, vállalat gazdaságtan; a gazdaság egész komplexumával, informatika, környezetvédelem)

A logisztikus a feltárt szükségleteket igyekszik a legkisebb vállalati költségek mellett színvonalas logisztikai ügyintézésre vállalati profit növelése érdekében megfelelő kínálatot megkeresni. Információgyűjtés az anyagáramlással szorosan összekapcsolódik a logisztikai folyamatokban. Ahhoz, hogy minél eredményesebben tudjuk elvégezni a feladatunkat, kellő információt kell gyűjteni. Az információáramlás időben az anyagáramlást megelőzheti, kísérheti is/vagy követi a folyamatokban.

Célja: hogy a piaci, termelési igényekhez igazodjon.

7 M elv amely több tényező figyelembe vételével a folyamatok optimalizálásához vezetnek:

 

A logisztika NEM azonos pl. az önmagában vett anyagmozgatással, tárolással, szállítással, csomagolással, rendeléssel, kiszolgálással, hanem ezeket és más tevékenységeket is integrál az igények kielégítése érdekében.

A logisztika általános integráló összehangoló szerepe:

A logisztika kapcsolódási pontjai:

- Eltérőek a fogyasztói igények: A fogyasztók nem elégednek meg egy termék kínálatával à A vállalatok széles termékválasztékot próbáljanak nyújtani a fogyasztói igények differenciálódása miatt. A vállalatok választékuk bővítése miatt a logisztikai tevékenységükre jelentős szerepet bíznak.

- Információs társadalom: A megfelelő modern információs technológiák használata biztosítja a kiszolgálási színvonal növelését, a rugalmasság biztosítását (expressz futárszolgálat). A vállalatok közötti kapcsolatrendszert is megváltoztatja, hatékonyabbá, gyorsabbá tette az információk áramlását (email, chat)

- Globalizáció – piac az egész világ: A globális normák és vállalatok uralják a legtöbb piacot. A globalizáció az egyik legfontosabb az üzleti életben. Kialakulását elősegítette az információs és távközlési technológiák fejlődése. Szállítási infrastruktúra fejlődése. A politikai fejlődés. (GATT egyezmény) A globalizáció segítségével a piaci terek kinyíltak à a vállalat versenyképességeinek megőrzése érdekében országhatáron túlra is kiterjesztette piacait.

- Integráció: A gazdasági tevékenységek szerves kapcsolódása mely lehetővé teszi a tevékenységek zökkenőmentes folyamatát. Megkülönböztetünk vállalaton belüli és vállalatok közötti kapcsolatokat, melyben a gazdasági tevékenységek kerülnek összekapcsolódásra. A hatékonyságára való törekvés érdekében, stratégiai szövetségek kooperációk jöhetnek létre.

- Környezetvédelem: Nem elhanyagolható szempont. A logisztika minden területén előnyben kell részesítenünk. Áruszállítás során is arra törekszünk, hogy a környezetbarát fuvarozási ágak, fuvareszközökre történjen a választás. A beszerzési oldalon is környezetbarát termékek beszerzése, a termelés oldalán zöld technológiák alkalmazása, értékesítésnél környezetbarát csomagolásra essen a választás. Logisztika egy folyamat alapú lett a vállalati működésben à vevő központú à a vállaltok közötti kapcsolattartás, együttműködő inkább.

Logisztika történeti áttekintése:

Logisztika lépcsőfokai:

 

Logisztika fejlődésének lépcsőfokai:

Stabenau:

60-as évek Amerikájában a logisztika célja a disztribúció (elosztás) optimalizálása (vezérelv: fizikai disztribúció)

Termelés irányítás és tervezése a szerződések teljesítése érdekében. (vezérelv: szerződések teljesítése)

Készlet raktározás optimalizálása vezérelv: JIT, CIM, CIL

Teljesen a CIL-en alapul a vállalat működése, vezetési koncepció a vezérelv.

Mr. Peters:

disztribúciós funkciókra korlátozódik a logisztika

vállalaton belüli egyes funkciókra kell összpontosítani

különböző vállalati funkciók integrációja zajlik, termelés és elosztás problémái kerülnek előtérbe

integrált logisztikai koncepciók optimalizálódása a cél (költségek átválthatósága)

JIT: Just in time, a termeléshez szükséges anyagok nincsenek készletezve, nincs raktározási költség, éppen időben érkezik az alapanyag. Probléma: ha nem megfelelő a kiszolgálás folyamatossága a termelési folyamatot nem szabad sohasem befejezettnek tekinteni.

CIL: számítógéppel integrált logisztikai rendszer: a beszerzéstől az elosztásig lefedi a számítógépes rendszer, ahány féle nyilvántartás létezik a folyamatba à az számítógéppel van vezérelve à lehetővé teszi a vevői kiszolgálás pontosságát

CIM: számítógéppel integrált gyártó rendszer: magas gépesítettség, automatizálási szint segít megvalósítani a vevői igények kielégítésében. (7M elv) Pl: egy autógyárban a személygépkocsik gyártása automatizált gyártósor segítségével, a computer ad lehetőséget a típusválasztásra, feltételválasztásra. Az ember nem a gyártási folyamatot hanem a számítógépet vezérli.

Logisztika területei: egyes szakterületek, gazdasági rendszerek összhangját teremti meg mert az gazdaságosabb (az egész rendszer működésének optimális állapotba teremtését valósíthatja meg különböző folyamatok segítségével).

Korház, bank – szolgáltatás; Gyár – termelés

Mit értünk a logisztikus feladatain egy termelési vagy egy szolgáltató folyamatban?

Azok a gazdasági rendszerek, amelyek saját feladataik megvalósítását teszik lehetővé erőforrásokat merítenek a környezetükből.

Input logisztika:

termelő vállalatoknál: alapanyag + működés

szolgáltatóknál: működés feltételei

Anyagok: nyersanyag, alapanyag, segédanyag, egyéb anyag, félkész alkatrész

Információ: az anyagokra és anyagáramlásban közreműködő elemekre vonatkozik. Információs rendszerben történő integrálódása lehetővé teszi az anyag áramlás irányítását.

Output logisztika: kereskedő gyártó cégek fogyasztókkal vevőkkel vannak kapcsolatban termékeik szolgáltatásaik értékesítése érdekében. Output kapcsolat mely elosztási logisztika néven ismert.

Az a logisztika célja hogy az 7M elv a termelési és a piaci igényéhez igazodva teljesíthető legyen. Folyamatoptimalizálásra ösztönöz bennünket (nem a költségek, ill. teljesítmény minimalizálását tűzi ki célul, hanem a 7 M elv szemléletét) Negatív teljesítés esetén a vállalat versenyképesség befolyásolja a piaci részesedés csökkenéséhez vezethet, ill. a gazdasági működésük forog kockán. Hosszú szállítási időm pontatlan szállítás rugalmatlan kapcsolat. A bizonytalanság miatt készletezési költségek merülnek fel. Negatív 7 M elv a termelés területén is jelentkezik hosszú átfutási időkkel rugalmatlansággal különböző folyamatelemek pontatlanságával (anyagmozgatás) Minőségileg kifogásolható alapanyag ànincs helyettesítő termék nincs kapcsolódási pont. Információ áramlás területén is elképzelhető a hatás, nem kompatibilis informatikai rendszer, információk hiánya. Logisztika a különböző gazdasági rendszerek folyamatait azok működését teszi gazdaságosabbá, azokat integrálja, összhangot teremt.

Logisztikának vannak kiemelkedően fontos egyéb területei is:

1, Hulladék kezelés logisztikája. Az EU előírásai miatt szerepe megnőtt a gazdasági szervezetnék keletkezett hulladék elszállításáról hasznosításáról gondoskodni kell. (inverz logisztika)

2, marketing logisztika: ez a terület a piaci részesedés növelését célozza, állandó gondoskodással hogy a vállalat terméke ill. szolgáltatásai jelen legyenek a piaci versenyben.

Marketing:

Klasszikus marketing: piackutatás, piacelemzés, piacbefolyásolás, reklám

Kiegészült marketing: Logisztika szempontjából nagyon fontos a beszerzési logisztika ill. az értékesítés logisztika után hogy plusz szolgáltatással az értékesítés után is megjelenjen a vevőnél. AFTER SALE szolgáltatás à 3 területen is kapcsolódik a logisztika folyamatába:

- beszerzés logisztika, maker – buy probléma esetén feltárja és értékeli, döntést hoz a szállítás kérdésében

- termelés: folyamatos alkatrészellátást biztosítson a gyártáshoz

- értékesítési logisztika: fogyasztói szokások feltárása után különböző motivációkat próbál a piaci eredmények maximalizálása végett. Annak érdekében hogy ez optimális legyen egyértelműen After Sale Service szolgáltatást biztosít.

Logisztikai rendszerek: Logisztikai rendszerek szempontjából a továbbfejlődés lehetősége, hogy ha lépést tudunk tartani a fejlődéssel az új technológia megvalósításával és állandó jelenlétet biztosítunk a piacon.

Logisztika eszközei: a rendszeren belül nemcsak anyag és információ áramlás eszközeit tekintjük hanem magát a gépnek, berendezésnek a halmazát is.

Legfontosabb eszközök az anyagáramlásnál: fuvarozási ágak szállító eszközei, pakoláshoz használt eszközök, termelőeszközök, csomagoló berendezések.

Információ áramlás eszközei: adat felvevő rögzítő eszközök, hardver szoftver mobiltelefon

Logisztika létesítménye:

Rendszeren belül az anyag és információ áramlásban az érintett területek különböző létesítmények meglétét kívánja meg.

Beszerzés területén: épületek utak, anyagmozgató gépek közlekedési útjai, szállítópályák, raktárterületek

Termelés területén: késztermék raktárbaàkereskedelmi raktárba, raktáron belüli utak, járművek

Logisztikai szervezetek: 7M elvnek megfelelő a logisztikai célkitűzéseinek megvalósítása mind az anyag és információáramlást tekintve à logisztikai szervezet feladata ezeket szervezni, tervezni, ellenőrizni (controlling) à információáramlásban jelenős szerepet képvisel, információ visszacsatolásával célirányos, hatékonyságra ösztönöz.

Logisztikai láncok: anyag és információ áramlás területén a már korábban említett eszközök és létesítmények segítségével összehangolják, és egységes folyamattá alakítják az ellátó fogyasztói termelői alapfolyamatokat.

Milyen tendenciák határozzák meg a logisztikai továbbfejlődését:

Logisztika vevőorientáltsága a vevőkért folytatott konkurencia harc a piaci részesedés növelése, ösztönöz arra, hogy tovább fejlesszünk. A logisztika ehhez nem más mint a túlélés eszköze.

Fejlődés tendenciái:

Ma már megrendelésre történő termelés kerül előtérbe (elkerülve a készletre történő termelést bizonytalan értékesítést àmegnő az egyes részfolyamatok jelentősége)

Beszerzés területén: a beszerzési igény a JIT elv alapján valósul megà fokozódik a beszerzési marketing és az ellátási logisztika

Bővül a JIT elvű gyártás

Ahol a JIT elv nem megvalósítható ott új készletgazdálkodásra és beszerzési stratégiát kell kidolgozni

Bővülnek azok a logisztikai folyamatok amelyek a készletezéssel keletkeznek (készletezési feladatok + termelési feladatok)

Csökken az elosztási rendszer lépcsőfokainak a száma. (kevesebb kézen megy át az elosztás területén) Átértékelődik a raktározás szerepe pl: távolsági funkció egyben tárolási funkció is

Egyre fontosabb a szállítás megbízhatósága, pontossága rugalmassága

Ha a termelési feladatokban vagy a BTE folyamatban számunkra nehézségeket jelentő feladat keletkezik akár tőkelekötéssel célszerű külső szakvállalatokhoz szervezni ezen feladatmodulokat.

Profit tisztítás valósul meg. A vállalatoknak nem saját maguknak kell a logisztikai feladatokat elvégeznie hanem kiadják külső cégeknek ahol szakosodott a terület profizmus van. A vállalatok anyagi gazdasági érdeke indokolja a logisztikai cégek bővülését. LSZK-k létrehozását teszi szükségessé napjainkban felgyorsult folyamat.

 

Az elhasznált termékek anyagoknak és a csomagoló anyagok hulladékainak az újrahasznosítása megsemmisítése a kornak megfelelő igényeinek és elvárásainak alapján. Alapvető célkitűzés. Ezen előírások betartása az inverz logisztikában, amelyet úgy nevezünk hogy hulladék kezelés logisztikája. Környezetvédelmi előírások betartása jelentős terhet ró a vállalkozásokra.

A felhasználó illetve a termelő ellátó együtt működik a logisztikai folyamatok optimalizálásában. Nő az anyag és információ áramlás szerepe amely igényli a gyors cserét. à A következő szempontok érvényesülnek a logisztikában:

Új szemléletet jelent a logisztika területein. Egységes anyag és információ áramlás kialakítását tűzi ki célul.

Részfolyamatok helyett a logisztika egészét tekinti egynek. A folyamatok optimalizálására törekszik.

Az eddigi különálló tevékenységek integrálására törekszik.

Aktuális árfolyamok
Hirdetés