fuvarozás
Bejelentkezés az oldalra
Legújabb szabad áruk
#1206 - szabad áru Honnan: Debrecen(HU)
Hová: Bors(RO)
2017-08-30 - 2023-08-30
Bővebben »
Legújabb szabad autók

Amit az áruszállításról tudni kell


Fuvarozó: Az a személy aki az árut ténylegesen elszállítja, továbbítja.

Fuvaroztató: Az a személy aki a megbízást ad az áru elszállítására:

Közvetlenül történik az áruszállítás

Speditőrön keresztül találják meg egymást

Speditőr: A szállítási folyamatokat szervező személy. A két fél szállítási szerződés köt amelyben rögzítik jogaikat és kötelezettségeiket.

A fuvaroztató a fuvarért fuvardíjat fizet. A fuvarozó kötelezettségei az adott árut megfelelő helyre eljuttatni. A speditőr felelőssége csak a fuvarozási szerződés megkötéséig terjed ki.

 

 

A fuvaroztatót 3-as felelősség kötelezi:

Elsődleges: Eredményfelelősség: Az adott áru megadott határidőn belül jutassa el.

Másodlagos: Tárgyi felelősség: Az áru sérülés mentes fuvaroztatása az adott helyre. A bekövetkezett kárért a fuvarozó vállal felelősséget, amelyet meg kell térítenie. (biztosítás kötés)

Harmadlagos: Fokozott felelősség: Azt a kárt is meg kell térítenie amely az áruban keletkezett, de a fuvarozó vétlen.

Szállítmányozás megszervezéséhez különböző ismeretekre van szükség:

Az egyes fuvarozási ágak ismeretei, szállítási költségek módozatai

Ismerni kell azokat a szállítási pontokat kikötők, rakodási csomópontok, közlekedés földrajzi ismeretek, szállítási eszközök, infrastruktúrális ellátottság

Ismernünk kell a fuvarozási cégek szállítási szolgáltatásait

A szállítás vonatkozhat:

- helyi (település belüli)

- helyközi (belföld)

- nemzetközi (külföld)

A fuvarozó megbízza azt a természetes jogi személyt aki az árutovábbításra, rendeltetési helyre történő kiszolgálásra vállalkozik. Ha a megbízó közvetlenül fordul a fuvarozóhoz:

Ha 1 fuvareszközzel lebonyolítható a szállítás

Ha a megbízó különleges feltételeket szab vagyis egy fuvareszközzel nem biztosítható a szállítás, kombinált fuvarozás valósul meg

A szerződő felek a PTK XXXIV. Fejezetének 379 paragrafusa alapján szállítási szerződést kötnek. A szállítási szerződés formailag egy olyan okmány, fuvarokmány-fuvarlevél, amely megszabása a szerződő felek jogait és kötelezettségeit (vannak kötelező tartalmi elemeim egyéb feltételeket is írásban kell rögzíteni). A fuvarokmányt igazolja az áru átvételét és fuvardíj ellenében az adott időpontban az adott megrendelési helyre kíséri a terméket. Káresemény vizsgálatakor jelentősége van a fuvarlevél kiállítási időpontjának.

Fuvarlevél alanyai:

Fuvaroztató: Lehet maga a szállítóm azaz az eladó (exportőr) lehet maga a vevő (importőr) à az attól függ, hogy ki vállalta a szerződés szerint az áruval járó költségek és kockázatokat

Fuvarozó: Lehet szállítmányozóm aki saját nevében de megbízója költségeire megköti a fuvarozási szerződést a fuvaroztatóval (közömbös a fuvarozó szempontjából, hogy ki a fuvaroztató, lényeg hogy a fuvaroztatási szerződés ezzel a megbízás elnyerésre kerüljön) A fuvarozó igénybe vehet alvállalkozót is abban az esetben ha saját kapacitása nem biztosítja a fuvarozási szerződés teljesítését. Ebben az esetben is az övé a felelősség is a kockázat viselés. a fuvaroztatóval szemben. Ebben az esetben az alvállalkozó külön szerződéssel lép be a szállítási folyamatban.

Szállítási módok:

Közúti fuvarozás:

Előnyei:

háztól házig történő szállítás valósul meg

gyors és rugalmas (nincs menetrendhez kötve)

viszonylag kényelmes szállítási mód

viszonylag árukímélő továbbítást tesz lehetővé

kapcsolatot teremthetünk a gépjármű vezetője, a fuvarozó központ valamint a megbízó között

gépjármű vezetőnek korlátozott az ideje

 

Hátránya:

baleset veszély

közúthálózathoz kötött

nagy a várakozási idő a határátkelőhelyek miatt (kamionstop)

környezetszennyezés

zsúfolt úthálózat

nincs kötött díjtétel, alku tárgyát képezi a fuvardíj

időjárás viszonyokhoz kötött

tömegáru fuvarozására gazdaságtalan, nem minden áru viszi el a közúti szállítás költségeit.

Közúti szállítás története:

XVIII., XIX. Században a közúthálózat kiépítésével kezdődik meg az áruszállítás. Első a postakocsi majd a XIX. században közlekedési reform, majd megjelenik a vasút. II.WW után növekvő gépjármű park, úthálózat bővítés. 50-es években nyugat Európában létezik nemzetközi közúti áruszállítás. 1966-ban megalapítják a Hungaro Kamion elnevezésű nemzetközi vállalatot. Napjainkban a gépjárműparkok széleskörű fajtákkal vannak ellátva (lehetővé teszi a különböző szállítási igényeket)

Közúti fuvarozási formák:

 

1,  áru, szerelvény méretei alapján:

- teljes kocsirakomány (komplett)

- részrakomány

- darabáru (gyűjtő)

 

Teljes kocsirakomány:

1 megbízó áruját 1 szállítói eszközzel végzi

gyors fuvarozási mód

vámkezelése kocsirakomány egészére egyben történik

legtöbb esetben 1 helyen történik az áru fel és lerakása (fajlagos fuvarozási költség kedvező)

 

Részrakomány:

több megbízó által összerakott kocsirakományról beszélünk 1 fuvareszközön belül

több fel és lerakodóhellyel találkozunk

több export import  vámkezelés

több időt vesz igénybe

szállítandó áru tulajdonságainak ismerete nem elhanyagolható, ezek egymásra gyakorolt hatását is tudni kell

 

Darabáru fuvarozás:

meghatározott menetidő szerint indítják a járműveket (pl.: péntekenként)

meghirdetett díjszabások

az áru gyűjtőpontokon keresztül kerül a vevőhöz 

 

Közúti járművek típusai

 

A közlekedés biztonsága, de ezen túlmenően az úthálózat állapotának megóvása érdekében szinte minden országban jogszabályokban határozzák meg a gépjárművek méret- és tömeghatárait. E rendelkezések a közúti fuvarozók tevékenységét bizonyos határok közé szorítják, hiszen a járművek tömegére vonatkozó korlátozások egyben meghatározzák a gépjárművel fuvarozható rakomány mennyiségét is. A korlátozások egyes országokban kiterjednek a tengelyterhelésre is. A hazai és nemzetközi előírások nagyjából egységesek. A jármű szélessége a 2,50 m-t, magassága a 4 m-t nem haladhatja meg (kivéve az ún. fokozott hőszigetelésű járművet, amelynek max. szélessége 2,60 m)

 

A közlekedésbiztonsági, a környezetvédelmi, műszaki előírások nagy része Magyarországon is az EU normáknak megfelelő.

A közúti járművek típusai:

 

A közúti forgalomban használatos járműveket általában 3 féle szempontból csoportosítják:

- közúti járművek fajtája szerint (közlekedési szabályok, rendeletek, egyezmények, megállapodások)

- az üzemeltetés

- a felhasználhatóság szerint

Ponyvás szerelvények: Általában normál kereskedelmi áruk szállítása, vízhatlan ponyvával fedett. Nincs különleges igény az áru szállításával kapcsolatban.

Zárt kocsiszekrényes (dobozos) szerelvények: Belseje úgy van kialakítva, hogy polcok, fogasokra lehet tenni az árut. Káros időjárási hatásoktól óv, nem igényel hűtést, fűtést a csomagolás igényes áruknál.

Meghatározott hőmérsékletet biztosító szerelvények: ATP egyezmény (1970, Genf) Élelmiszerre vonatkozó minőségi és egészségügyi előírásokról szóló egyezmény. (gyorsan romló élelmiszerek)

Hőszigetelt gépjármű:  kocsiszekrénye olyan hőszigetelő tárolóból van kialakítva amely külső és belső hőmérséklet hőcseréjét korlátozza.

Hűtött gépjármű: Hőszigetelt gépjármű amely nem mechanikai berendezés hanem valamilyen hidegforrás (jég, szárazjég) hatására biztosítja a hőmérsékletet [-20;7] 12 óra időtartamra.

Hűtőgépes jármű: Olyan mechanikai berendezéssel (kompresszorral) ellátott hőszigetelt gépjármű amely [-20; 12] közötti hőmérsékletet állandóan tartja a kocsiszekrényben. A berendezés működése független a gépjárműtől. A gépjármű vezetője tájékozódik az aktuális hőmérsékletről (thermoscript). A rakodótérben a hőmérséklet ingadozásra a berendezés automatikusan bekapcsol.

Tartályszerelvények: Elsősorban folyékony anyagok szállítása. Rozsdamentes acélból épített tartály melyben hullámtörő lemezek vannak. Fel vannak szerelve a tartályok kefékkel melyekkel ki lehet tisztítani. Különleges igény esetén hűtést és fűtést lehet biztosítani a tartályban.

Légrugós szerelvények: Rakodásra és rázkódásra érzékeny áruk (mechanikai mérőműszerek). Ma már a hűtőgépjárművek és a ponyvás járművek többsége is ilyen.

Élő állatok fuvarozására alkalmas szerelvények: Jól zárható oldalhatárolók találhatóak rajta, részben zárt, enni inni tudnak az állatok, kisebb állatok esetén többszintes a rakodótér, emelőlift is megtalálható benne.

Mély építésű félpótkocsis szerelvények: Rakterület magasságának növelése érdekében nagytérfogatú de nem nagy tömegű áru fuvarozására használják.

  Konténerszállító szerelvények: Nyerges vonattó gépjárműből és konténer rögzítésére alkalmas alvázkeretből állnak. Szabványméretűek. Széleskörűen, kombinált fuvarozásnál használják. A várakozási idő a szerelvénynél minimális.

Nagyméretű, nagyteherbírású pótkocsi (trailer): Olyan pótkocsi amely lehetővé teszi a nagymérető és nagy tömegű áruk fuvarozását, 300 t-ig. Ezek a járművek még üres állapotban is megfelelő hatósági útvonalengedéllyel vehetnek részt a közúti forgalomban.

Cserefelépítményes gépjármű: Kocsiszekrény a gépjármű vagy a pótkocsi alvázkeretéről felemelhető. Magasság 4 méter. Csere felépítményeket 4 lábra állítják. Mozgatása daru segítségével. Kombinált fuvarozásban együtt vesz részt, az áru a kocsiszekrénnyel együtt rakható át.

Cseretengelyes gépjármű: Gépkocsi vagy félpótkocsi hátsó tengelykombinációjára szerlehető, általában a 2-s tengelykombináció, ikertengely, 3-s tengelykombinációra változtatható.

Az áru nem továbbítható ha:

Olyan áru amelynek valamely része olyan nagy, hogy nem fér el a közúti űrben, szerelvényben sem szétszerelve, szétbontva sőt a berendezés elfordításával is túl méretes.

Ha az áru súlya meghaladja a jármű megengedett műszaki teherbírását.

A rakott jármű össztömegének elvitelére az adott úthálózat nem alkalmas vagy egy híd vagy műtárgy akadályozza a szállítást, korlátozó táblák találhatóak az útvonalon.

Ha az áru vagy szállítmány különleges alakja nem biztosítja a stabil rögzítést ill. elhelyezését az adott járművön.

Az áru elhelyezése után olyan kedvezőtlen fordulat következik amely instabillá teszi a járművön vagy magát a járművet teszi instabillá (súly elosztás problémája).

 

Szállító járműnek rendelkeznie kell:

 

KÁSZ: Közúti Áruszállítás Szabályzása: előírja az árufuvarozási szerződés szabályait, a jogokat és kötelezettségeket (PTK egyéb rendelkezéseinek figyelembevételével)

 

Árufuvarozási szerződés lehet:

eseti

együttműködő (folyamatos szolgáltatás, keretszerződés)

 

Tartalmi elemei:

 

Fuvarlevél kitöltésével létrejön a fuvarozási szerződés.

 

Árufuvarozás lebonyolításának lépései:

Megfelelő tehergépjármű kiválasztása az árufuvarozáshoz

Áru előkészítése a szállításra (megfelelő csomagolással, legtöbb esetben a fuvaroztató feladata)

Rakodás feladata: legtöbb esetben a fuvaroztató feladata, de külön megállapodás alapján a fuvarozó is elvégezheti. Fogyasztói csomagolás (darabáru) à gyűjtő à egységrakomány.

Áru átvétele: 7 M elv alapján történik! Meg kell nézni a küldeményt a csomagolás sértetlenségét, fuvarozás körülményeit (hűtőkocsi). Árut kísérő okmányok átvétele: fuvarlevél, árulevél, ezek leigazolása (aláírás, pecsét) Áru szállítás minden esetben a fuvarozó szervezi és bonyolítja le, ettől eltérően a fuvaroztató egyéb kérése(i) alapján lehet eltérő útvonal, a felmerülő többletköltségek a fuvaroztató részére átháríthatóak.

Ha már megkötöttük a fuvarozási szerződést à csak közös megállapodással lehet módosítani (más helyre, vevőnek kell kiszállítani). Egyoldalúan tilos az eltérés. Ha módosításra kerül a sor az ebből adódó többletköltségeket mindig a módosítást kezdeményező cég viseli. Az áru továbbításának akadálya: Ha az akadás a fuvarozás folyamatosságát megszakítja a teljesítés megkérdőjeleződik akkor a fuvarozó köteles a fuvaroztatót értesíteni à az ő rendelkezései szerint kell eljárni a teljesítés késését a fuvaroztatónak el kell fogadni.

Áru kiszolgálása: A küldemény megérkezik azaz az utolsó lényeges állomás a fuvarozás folyamatában itt ér véget a fuvarozó feladata és felelőssége az áruszállításban. A kiszolgálás során elvégezendő feladat az áru mennyiségének minőségének sértetlenségének vizsgálata, az árut kísérő okmányok átvétele, leigazolása, szállítási szerződésben levő feltételek teljesültek-e. Amennyiben megérkezett áru átvétele nem történik meg, akkor rögzíteni kell a szállítást kísérő okmányon. + jegyzőkönyvet is kell felvenni: Minden olyan körülményt rögzítünk amely az átvétel megtagadásának tényét bizonyítja. Rendelkezni kell az áru sorsáról (nem kérem, cserét kérek, árengedményt kérek) Amennyiben a fuvarozó megtagadja a kártérítést, jegyzőkönyv felvételét vagy a kár tényét akkor a PTK ide vonatkozó rendelkezései alapján érvényesítem a jogaimat.

 

Közúti fuvarozás díjai, költségei:

Közúti fuvarozás ellentétesen a többi fuvarozási ággal nem szabályozott díjtételekkel dolgozik. A fuvaroztató és a fuvarozó megállapodásán múlik.

Befolyásoló tényezők:

Gépjármű üzemeltetési költségei

Karbantartás díja, adó, illetékek, biztosítási díj, amortizáció (9 Ft/ km)

Úthasználat díja: autópálya díj, útvonal engedély díja

Munkaerő költségei: munkabér és közterheim biztosítása, napidíja

Vállalkozás általános költségei: rezsi, tagság díj

Vállalkozó haszna (kereslet kínálat piaci viszonyai alapján)

 

Fuvardíj meghatározásához szükséges egyéb információk is kellenek:

szállítandó áru ismertetése, megnevezése

szállítandó áru mennyisége, térfogatának az ismertetése

szállítandó áru súlya

szállítandó áru csomagolásának módja

szállítandó áru rendeltetési helye országon belüli vagy kívüli (nem minden jármű rendelkezik nemzetközi engedéllyel)

a szállítandó árut vagy a fuvarozó vagy a fuvaroztató rakhatja fel ha a fuvarozó (+ költség)

fuvareszköz típusa is meghatározó a fuvardíjnál

egyéb feltételek a rakományra vonatkozóan, különleges a szállítás időpontja időtartama

 

Közúti fuvarozás infrastruktúrája:

árufuvarozás a közúton az utak kiépítettsége és egyéb létesítmények megléte (híd)

közúthálózat teherbírását figyelembevéve, autópályák , autóutak

sebesség korlátozások meghatározzák a szállítás időtartamát

meghatározásra kerülnek az utak űrszerelvényei is (magasfeszültségű vezetékek)

 

Közúti fuvarozás szabályozása: CMR

Fuvarlevél: fuvarozó felelősségét korlátozza. Kár okozás esetén a CMR kiállítási dátuma meghatározó. Áru felrakásakor észlelt károkat a  járműre való rakodás esetén a CMR-re rögzítjük. Célszerű rögzíteni a késést, a CMR szerint csak akkor ismeri el a fuvarozó ha a fuvarozási szerződésben kiszolgálási határidőt már kikötötte a fuvaroztató. à elismert késés esetén a fuvaroztató kártérítése a fuvardíj visszaigénylésére is van lehetőség. Egyéb feltételeket ( késésből adódó termeléskiesés)  rögzítjük az eredeti szerződésben akkor annak következtében keletkező kártérítésre is jogosult a fuvaroztató. Minden reklamációs okoknál a fuvarozónak velem 1 év az elévülési idő. (szóban történik a megállapodás ugyanúgy szerződésnek minősül)

CMR fuvarlevél: Nemzetközi fuvarozás okmánya: melynek tartalmát a CMR egyezmény szabályozza. CMR fuvarokmányt mind a 2 félnek alá kell írni. A fuvarokmány egyik példányát a feladó kapja, rendelkezési jogot biztosít az áru felett (reklamáció esetén alapdokumentum); elküldve a vevő bankjába erre kapja meg az áru ellenértékét, de csak akkor ha a kereskedelmi szerződésben kikötöttük. Az EU-ba történő közúti fuvarozásnál az áru származásának igazolására nem alkalmas a T2L okmány.

LSZK: Logisztikai Szolgáltató Központ:

Logisztikai szolgáltatás: több mint fuvarozási anyagmozgatási és szállítási folyamat mert ezeknek a szolgáltatóknak képesnek kell lenni megbízó rendszerében integrálódni a teljes folyamatot optimalizálva zavartalanul valamennyi tevékenységet elvégezni. Alvállalkozóként olyan minőséggel kell hozzájárulni a logisztikai folyamatokon, hogy az ellátói lánc optimális legyen. Logisztikai szolgáltatás megtörténhet egyszeri eseti alkalommal ill. hosszútávon kölcsönös együttműködő megállapodásban. Amellyel szóban történő szolgáltatások lehetnek, kölcsönös szolgáltatások komplex szolgáltatási helyzet részleteinek rögzítésem ellenőrzések elvégzése teljesítmény mérés, felelősségmérés. Logisztikai szolgáltatási szerződéseket meg nem nevesíti a PTK ezért rájuk vonatkozóan a vállalkozói szerződés szabályait kell alkalmazni.

Közúti fuvarozási tilalmak, korlátozások:

Alap esetben minden árut több útvonalon lehet a kiszállítási helyre elfuvarozni. A végleges kijelölés több tényező függvénye, idő és költség pontjából ismernünk kell az adott útvonalra vonatkozó tilalmakat.

Létrejöhet a két ország között: Gazdasági okokból a fizetős útszakaszok elkerülése (autópálya díj, alagút díj). A vámkezelés helye is meghatározó az útvonalban.

A lehető legrövidebb útvonalat kell választani azonban a fenti tényezők gyakran ezt nem teszik lehetővé. Több választási lehetőség esetén a rugalmasabb, gazdaságosabb útvonalat kell választani.

 

Közúti árufuvarozást szabályozó államközi megállapodások.

Kétoldalú megállapodások: Ebben két ország kormányi rögzítik az egymással szembeni gépjárművekkel kapcsolatos kérdéseiket. Ettől eltérni nem lehet ezek betartása azonban megnehezítik az árufuvarozás végrehajtását. Feltételeit.

Célja: Az aláíró államokban bejegyzett gépjárművekkel végzett nemzetközi fuvarozást különböző engedélyezési eljárásokkal szabályozzák. Mind az áru mind a személyszállításra vonatkozóan. Mo-n is számos egyezmény került aláírásra, többek között Ausztria, Albánia stb. Mo ebből a szempontból azért kereste az egyezmény lehetőségét mert a több éves gyakorlat a közúti áru és személyfuvarozásban problémákat vetett fel. Az egyezmények általában két fő célt tartanak szem előtt: gazdasági előnyök biztosítása; igazgatási szabályozást tartalmaz. Előírt alaki és tartalmi követelményekkel rendelkeznek. Tartalmi rész: bevezető, tárgyaló, személy szállításra vonatkozó előírások, befejező (vegyes rendelkezések, záró rendelkezések)

Az általános alapelvek rögzítik a kétoldalú előnyök kölcsönös biztosítását. Továbbá itt rögzítik a tranzitforgalomra vonatkozó egyéb feltételeket is.

Személyszállításra vonatkozó feltételek: A fuvarozásban résztvevők…

Az áru fuvarozásra vonatkozó igazgatási szabályozás keretében fuvarozási engedélyek kiadását szabályozza.

Törekednek az engedélyek kiadásának egyszerűsítésére.

 

A különböző államközi szerződések kölcsönös gazdasági előnyök biztosítását célozza meg. (előfordul azonban hogy a szerződő országok egymás gépkocsijainak részére kölcsönös engedély mentességet állapítanak meg – Az ország belső szabályai alapján a közúti fuvarozás bármely ország fuvarozója részére engedélymentes) Az egyezmények nem szabályozzák a kiadásra kerülő engedélyek számát. Évente külön megállapodásban határozzák meg ennek kereteit. (A fuvarozási kapacitás is ezzel korlátozva van.)

Cabotage: egyezmények tiltják hogy az egyezmények fuvarozói a másik fél területén levő két település közötti fuvarozást végezzenek. 

3. országos fuvarozás: Az egyik fél gépkocsija a másik fél és valamelyik harmadik állam területén a fuvarozás elvégzése tiltva van. A 3. országos fuvarozást előzetes, különleges engedéllyel megengedett. A fuvarozás akkor megengedett ha a fuvarozás során normális útirány igénybe vételével a gépjármű saját államának területén keresztül halad.

Az egyezmények gazdasági célja az adók alóli kölcsönös mentesség, kölcsönös kedvezmény biztosítása. Jellemző hogy ezeket az adónemeket a gépjárművek teljesítménye alapján állapítják meg. (+áru tonna kg ill az adott ország területén megtett km)

Az engedélyek kiadása az egyezmények, adók egységes szintre hozása hosszadalmas folyamat, mert különböző módon és mértékben lehet meghatározni.

 

Az állam bevételeinek kiesését jelenti a kölcsönös adókedvezmény, de vasút és a közúti fuvarozás közötti verseny meg a két ország közötti versenyhelyzet az adó kedvezmények megteremtésére ösztönöz.

 A legtöbb ország célkitűzése hogy a területén áthaladó tranzit forgalom az úthasználat következtében a tranzit forgalmat erősen megadóztassa.

Pénzügyi bevételt az üzemanyag értékesítésen keresztül nyer. Az üzemanyag árát adó és adó jellegű többlet ktg-ek terhelik.

Vegyes rendelkezések tartalmi elemei:

Elengedhetetlenek a fuvarozás meglétében:

A súly és mérethatár túllépéséből útvonal engedélyek megszerzése.

Előírások és kötelezettségeket szab a műszaki meghibásodás esetén a segítségnyújtásra

A pénzügyi elszámolások rendelkezései

Üzembiztos működés valósuljon meg csak azt lehet forgalomba kiengedni.

Az alkatrészek amelyek a javításhoz használatosak, vámmentesen is biztosítva legyen.

 

Záró rendelkezések:

Intézkednek az egyezmény hatályba lépésének felmondásának illetve érvényességi idejének szabályáról. Az egyezmények érvénytartama általában egy évre szól. Azonban meghosszabbodik a hallgatólagos beleegyezéssel (egyik fél sem mondja fel) illetve nincs olyan körülmény változás amely ezt befolyásolná.

A fuvarozás engedélyezés rendszere:

A fuvarozási egyezmény két oldalú megállapodás. A célkitűzése hogy a szerződő felek olyan engedélykiadási rendszert állapítsanak meg amelynek során zavartalanul biztosítjuk a külföldi fuvarozási engedélyek kiadását, másrészt tegye lehetővé a hatóságok számára a fuvarozás ellenőrzését. Az egyezmény azon felül hogy tartalmazza azokat a rendelkezéseket amelyek a fuvarozást lehetővé teszik tartalmazza az engedély mentes azaz az engedély nélkül elvégezhető fuvarozásokat is. (engedély mentesség pl: sport, kulturális rendezvényre szállított eszközök, fuvarok)

Az engedélymentes fuvarok előnye a gyorsaság a zökkenőmentes lehetőség (segélyszállítmányok, vásárok és kiállítási áruk)

A saját számlás fuvarozás is ebbe a kategóriába tartozik. Ezeket az engedélymentes fuvarozásokat hitelt érdemlő okirattal igazolni kell az adott állam hatóságai előtt.

+ azokat a fuvarokat amelyek korábban fuvart vittek, de most üresen lépnének az országba, ilyen esetben is igazolással kell a fuvarozást indokolni.

Ezeknek az igazolásoknak nincsen előírt formanyomtatványa. Előírt tartalma sincs. Az engedély nélkül elvégzett fuvarok száma az összeshez viszonyítva elenyésző. Mo a kisteherbírású gépkocsik engedélymentességét engedélyezi. 6t-nál kevesebb, azaz a gördülő súly és a 3,5 t-nál kevesebb teherbírás (pl: A, D, GR)

Ma még a nemzetközi áruszállítás nem végezhető szabadon, engedélyköteles. Az engedélyek azonban szorosan kapcsolódnak az egyez árufuvarozási formákhoz.

Határközi (határövezet, határmenti) kishatármenti

Loco (helyi) cél

Tranzit (átmenő áthaladó)

Loco + tranzit (cél és átmenő)

Helyi engedélyes (cabotage)

A engedélyek általában többféle felhasználási céllal is felhasználhatók. Az engedélyen rajta van hogy milyen árufuvarozási fajtára érvényesek.

Az engedélyek értékét meghatározza (mennyi áll rendelkezésre a fuvarozó részére). Csak arra használhatja fel a fuvarozó a rendelkezésre álló engedélyeket amire feltétlenül szükséges.

 

Engedélyek fajtái:

Az egyezmények típusát, formáját, tartalmát a szerződő felek közösen határozzák meg.

 

Általánosan kiadott engedély:

A, egy útra szóló engedélyek a loco + tranzit, a loco-ra vagy a tranzitra. Érvényességi ideje: 1 naptári év. Figyelembe véve a kiállítás napját.

B, Több útra szóló engedély: Adott naptári évben többször teszi lehetővé felmutatója részére hogy meghatározott számú belépést tegyen. A belépéseket dátum és rendszám szerint regisztrálják az engedélyben. Az engedély a forgalmi rendszámhoz vagy fuvarozóhoz van regisztrálva.

C, Az idő tartamra vonatkozó: Érvényességi ideje is általában 1 naptári év: Lehet rendszámhoz kötött, rendszámhoz nem kötött.

Vagy loco, tranzit, vagy loco + tranzit fuvarozásra érvényesek. Jellegzetes típusa a kishatármenti fuvarozási engedély.

 

Kishatármenti forgalom:

Mo a volt szocialista országokkal olyan megállapodást kötött hogy a szomszédos államokba történő árucsere forgalmat megkönnyítse, lebonyolítását ezen engedélyekkel elősegítse. Hétköznapi értelmezése „állandó vagy tartós engedélynek” is szokták nevezni az időtartam miatt. Ezen engedélyek esetén az időtartamon belül korlátlan számú fuvarozás bonyolítható le. Meghatározott számú engedélyeknél egy naptári év de nem rendszámhoz kötött.

D, A 3. országból végzett fuvarozások engedélyezése. A kétoldalú egyezmények egyik része szigorúan tilt másik része illetékes hatósági engedélyhez kötötten engedi a 3. országos fuvarozást, Ezek az engedélyek lehetnek loco, 3. országos engedély. Az ellenőrzés érdekében az engedélyeket ennek megfelelő felülbélyegzéssel látják el.

 

E, CEMT-engedmény:

Európai közlekedési miniszterek tanácsa, 1992-től működik. à Engedélyeket bocsátanak Mo rendelkezésre. Amelyek lehetővé teszik az árufuvarozást a tagállamok között. Szükség van az országonkénti engedélyre. Cabotage fuvarozásra CEMT engedély nem érvényes.

 

CEMT engedély: A fuvarozó nevére szó. (bármelyik gépjárművével végezheti a fuvarozást)

Minden egyes alkalommal be kell jegyezni a fel és lerakodóhelyet a jármű adatait illetve a felhasználásáról beszámolót kell készíteni az engedélyt kiadó hatóság felé. Időtartamra vonatkozik 30-90-365 napra. A fuvarozó olyan engedélyt fog kapni azon járműveire amely megfelelnek az emelt szintű környezetvédelmi előírásoknak is ez az un. Zöld autók.

Az engedélyek szoros kapcsolatban vannak az állam adózási politikájával az érdekelt országok kormányai állapodnak meg annak tárgyalásában hogy az egymás közötti fuvarozásokat milyen adó terhelje.

Kiadott engedélyek:

1, Adómentes: Az adott ország fuvarozói részére biztosítják hogy a másik fuvarozást adó kötelezettség nélkül végezzék.

2, Adóköteles: A felmutatott engedély a érintett országba érvénybe levő adójogszabályok alapján kötelez az adófizetésre.

 

A kétoldalú egyezmények előírják hogy a fuvaroznak minden fuvarozáskor érvényes engedéllyel kell rendelkeznie.1 engedély 1 gépjárműre vagy járműszerelvényre vonatkozik.

 

Engedély mentesen végezhető fuvarozások:

Bár minden országban változók ezeknek a köre általában azonban a következőket ismerünk:

 

Engedély mentes fuvarok 6t össztömeget ill 3.5 t hasznos áruterhelhetőségű járművek, Mo-ban a kis tömegű fuvarozás is engedélykötelesek.

Az engedély mentességet hiteltérdemlő módon igazolni kell .Az igazolásra akkor is szükség van amikor ezeket visszaszállítja. Az engedélymentes fuvarok meghatározott céllal történik és még egy fordulón belül sem kapcsolható össze más fuvarozásokkal ami engedély kötelesek.

Pl.: kiállítási áru à kifele à engedély mentes; visszafele à alapanyag à engedély köteles

Különös figyelmet kell fordítani a fuvarok szervezésére, mert több országot érintő fuvarok esetén nem érinti és kötelezi az adott kér ország közötti megállapodás. A fuvar szervező tájékozódjon az ország engedélymentes feltételeiről.

 

Engedélyek elnyerésének feltételei:

A nemzetközi fuvarozásra a szerződő felek országaiban székhellyel rendelkező fuvarozók jogosultak. Ezek a fuvarozók azonban csak a saját államukban bejegyzett saját államuk rendszámát és megkülönböztető betűjelzését viselő járművekkel vehetnek részt a fuvarozásban.

 

Azt a tényt hogy valamelyik fuvarozó saját államában nemzetközi fuvarozásra jogosult –e a másik fél területére történő belépésekor nem kell igazolni. A tevékenység engedéllyel rendelkező fuvarozók minden év végén jelzik a fuvarozói engedély igényüket a hatóság felé. (közlekedési felügyelet). A kff a lehetőségek figyelembe vételével engedély előleget biztosít à A kff a felhasználás és elszámolás függvényében folyamatosan ad ki újabb engedélyeket a szükséges mennyiségben a fuvarozóknak. Az engedélyeket legfeljebb negyedévre előre adja ki és a felhasználásról folyamatosan el kell számolni, újabb engedély mennyiséget csak akkor igényelhetünk ha az elvitt engedély mennyiség 80%-t felhasználtuk és elszámoltunk. A fuvarozó év végén minden esetben elszámolnak a kiadott engedélyekkel. Aki nem számol el a következő évi engedély elosztásnál kizáródik csak a kff által kiadott engedélyek érvényesek. A kff által kiadott árfuvarozási engedélyeket valamint annak használati jogait másik fuvarozónak átadni tilos.

 

Az engedélyek felhasználása:

Az engedély nem ruházható át csak az a fuvarozó használhatja akinek a saját országának illetékes hatósága adta ki. Az illetékes hatóság az engedély kiadásakor a következő rovatot tölti ki. Ezek meghatározzák az engedély felhasználását:

1, fuvarozó neve címe

2, hány útra szól az engedély

3, gépjárműre vonatkozó adatok (rendszám)

4, érvényesség időtartama

 

A fuvarozó a következő rovatot töltheti ki:

- áru megnevezése

- felrakodás helye ideje

- lerakodás helye

- gépjármű adatai

 

Egyezmény a nemzetközi közúti fuvarozási szerződésről (CMR):

CMR: 1956 máj. 19. az ENSZ keretében létrejött egyezmény. 1970 július 27.  Mo ekkor csatlakozott és hirdette ki törvényben az egyezményhez való csatlakozást.

Az egyezmény IRU (Nemzetközi Fuvarozási Egylet) ma is ez a nemzetközi fuvarozók érdekképviselete.

Az IRU foglalkozik nemzetközi közúti fuvarozás fejlesztésével, az akadályok elhárításával, vámformalitások egyszerűsítésével.

A CMR egyezmény alapján bonyolódik a teljes nemzetközi forgalom à A közúti fuvarozásra is és a szállítmányozásra is egyaránt előírás

8 fejezetből áll:

Alkalmazási terület

Fuvarozó felelőssége más személyekért

        III.      Fuvarozási szerződés megkötése, létrejötte, végrehajtása

      IV.      A fuvarozó felelőssége

         V.      Felszámolás és kereslet (nézet eltérés esetén alkalmazzák)

        VI.      Egymás követő fuvarozók által végzett fuvarozási rendelkezések

     VII.      Az egyezménnyel ellentétes kikötések semmissége

   VIII.      Záró rendelkezések

 

III. A fuvarozási szerződés megkötése, létrejötte, végrehajtása:

A fuvarozási szerződés megkötése à erről fuvarlevelet állítanak ki.

Ajánlat kérés, ajánlat adás,  majd a fuvareszköz megrendelése és ennek visszaigazolása.

 

A fuvarlevelet 3 példányban állítják ki majd a fuvarozó és a feladó aláírja. (a fuvarozó aláírásával elismeri az áru átvételét) első példány a fuvarozó második a címzett a harmadik a fuvarozóé.

 

A fuvarlevél tartalmi elemei:

1. feladó neve címe

2. átvevő neve címe

3. az áru kiszolgálásának helye

4. az áru átvételének időpontja és helye

5. mellékelt okmányok

6. az áru jele

7. az áru db száma

8. a csomagolás módja

9. az áru megnevezése

10. statisztikai száma

11. az áru bruttó súlya

12. az áru térfogata

13. a feladó rendelkezései

14. – 15. -19. fizetésre vonatkozó feltételek

16..fuvarozó adatai

17. további fuvarozók adatai

18. fuvarozó fenntartásai és bejegyzései

20. különleges megállapodások

21. kiszállítás helye ideje

22. feladó aláírása és bélyegzője

23. fuvarozó aláírása és bélyegzője

24. az áru átvétele

25. a gépjármű rendszáma és raksúlya

 

A fuvardíjra vonatkozó rovatok (fuvarozási szerződés előtt kerül megállapodásra). Fuvardíj nélkül nincs fuvarozási szerződés.

+ Egyéb adatok a fuvarlevélre vonatkozóan:

átadásra vonatkozóan: átrakni tilos

utánvétes küldemény akkor annak összege

a feladó által vállalt ktg-ek és az áru érték és a kiszolgáltatáshoz fűződő különleges érték összegének megjelölése.

 

A feladó rendelkezései: amennyiben az áru biztosítása szükséges.

Ha megegyezéses a fuvarozási határidő

A fuvarozónak átadott okmányokról készített jegyzék

A fuvarozási szerződés tényleges végrehajtása az áru átvételével kezdődik. Ellenőrizni kell az árut és az áru csomagolását, az áru darabszámát, jelölését (lsd. Fuvarlevél rovatai) feladó részéről: (raktáros) átvevő részéről (gépkocsi vezető)Ha a fuvarozónak nem áll módjában részt venni az áru átvételénél és fenntartásai vannak ezeket érinthetően à a fuvarlevélbe be kell jegyeznie indokaival együtt. A későbbiekben csak akkor terheli kötelezettség a feladót ha az bejegyzésre került ill. a fuvarlevélben elismerte tényét.

 
Aktuális árfolyamok
Hirdetés